Vindkraftverk - En hel del rörande VindkraftverkOlika typer av vindkraftverk

Det finns två huvudtyper av vindkraftverk plus en ny typ utan rotorblad som inte är i kommersiell drift.

 • Vindkraftverk med horisontell rotoraxel
 • Vindkraftverk med vertikal rotoraxel
 • Vindkraftverk utan rörliga delar

Vindkraftverk som har en rotor med horisontell axel

Horisontella Vindkraft

Ett horisontellt vindkraftverk har ett vindkrafttorn men en vridbart huvud där generatorn sitter på samma axel växellådan vilken är kopplad till vindkraftverkets rotoraxel. I och med att tornet är vridbart så kan detta alltid vridas så att rotorerna står vinkelrätt mot vindriktningen.

Fördelar med horisontella vindkraftverk

De vindkraftverk som har en horisontell rotoraxel är de vanligaste vindkraftverken. De horisontella vindkraftverken har många fördelar jämfört vertikala vindkraftverk som t.ex.:

 • Det blåser som mest på höjd och de horisontella vindkraftverken når högre
 • Kräver inte så mycket material för att få en stor yttäckning
 • Beprövad konstruktion

Nackdelar med horisontella vindkraftverk

Även om de horisontella vindkraftverken är vanligast så finns det ett antal nackdelar med dessa.

 • Besvärliga att montera
 • Mycket stora delar (rotorbladen) som måste transporteras med lastbil
 • Lager och generator är svåråtkomliga högst upp i vindkraftverkets torn


Vindkraftverk som har en rotor med vertikal axel

Vertikala Vindkraft

Ett vertikalt vindkraftverk har generator och lager placerade på marken och roterar kring en vertikal axel. Dessa vertikala vindkraftverk fungerar bäst för mindre kraftverk.

Fördelar med vertikala vindkraftverk

Det finns många positiva fördelar med de vertikala vindkraftverken.

 • Det vertikala vindkraftverket behöver inte styras in mot vinden
 • Enklare att montera
 • Generator och lager finns i marknivån vilket för att vindkraftverket är lätt att göra service på
 • Låter och bullrar mindre och periferihastigheten blir inte lika höga som de horisontella vindkraftverken
 • Går att tillverka i mindre delar som underlättar transport

Nackdelar med vertikala vindkraftverk

Även om det finns flera fördelar med vertikala vindkraftverk som finns det några betydande nackdelar.

 • Svårt att utnyttja vinden på hög höjd där det blåser som mest
 • Ett vertikalt vindkraftverk kommer aldrig kunna täcka lika stor yta som ett trebladigt vindkraftverk vilket gör att de kommer inte kunna tillverka lika mycket energi

Rotorlösa vindkraftverk

Det finns även försök med rotorlösa vindkraftverk helt utan rörliga mekaniska delar och dessa vindkraftverk är nästan ljudlösa.

En princip går ut på att vinden förflyttar positivt laddade partiklar mot en positivt laddad elektrod. Problemet med dessa vindkraftverk är dels verkningsgraden men även yttäckningen. En annan princip går ut på att ha gungande eller vickande blad som tar upp vinden.

För att täcka en stor yta på 18 600 m² och stå emot starka vindar på 70 m/s skulle det krävas gigantiska konstruktioner till mycket höga kostnader. Mer om dessa orörliga vindkraftverk finns att läsa om på: