Vindkraftverk - En hel del rörande VindkraftverkAntal rotorblad på ett vindkraftverk

Antal blad på ett vindkraftverk

De flesta vindkraftverk har tre rotorblad och det finns flera bra anledningar till detta. Oavsett hur många rotorblad som används bör dessa ha samma längd så att vindenergi från lika stor yta av vinden kan tas upp.

Vindkraftverk med två rotorblad

Om ett vindkraftverk skulle ha 2 rotorblad innebär detta en besparing på ett rotorblad vilket skulle minska kostnaden. Dessa två rotorblad skulle dock behöva rotera lite snabbare för att ta upp vinden på rätt sätt och detta skulle öka krafterna på bladen och kräva kraftigare infästningar. Två bladiga vindkraftverk ger också ojämnare kraftpåverkan i lager som innebär att vibrationerna blir större och lagren skadas.

Det finns dock vindkraftverk med två rotorblad men det är långtifrån lika vanliga som vindkraftverk med tre blad.

Vindkraftverk med fyra rotorblad

Vindkraftverk med fyra rotorblad eller fler

Ifall ett vindkraftverk har 4 rotorblad eller fler skulle de krävas mer material i för att producera rotorblad som täcker lika stor yta vilket skulle bli dyrare. Infästningen av de fyra rotorbladen skulle bli kräva mer yta vilken skulle medföra större diameter på vindkraftverkets nav (de största trebladiga naven är idag redan 4 meter).

Att ha ett jämnt antal blad på ett vindkraftverk ger upphov till mer svängningar och variation i kraftfördelning beroende på hur bladen står.Vindkraftverk med tre rotorblad

Vindkraftverk med tre rotorblad

Det som vindkrafttillverkarna har kommit fram till är att 3-bladiga vindkraftverk är de mest optimala. Det går att fösta in rotorbladen på ett inte allt för stort nav.

Genom att ha ett ojämnt antal rotorblad på vindkraftverket undviks också en alltför ojämn kraftpåverkan då ett rotorblad står rakt upp med maximal kraftpåverkan genom sin höjd samtidigt som ett rotorblad står rakt ner och hamnar i vindskugga av tornet.